ایزولاسیون صوتی و ساندپروف

محل سینمای خانگی به دلیل احداث در فضای مسکونی و مجاورت با فضاهای سکونتی باید به طور کامل ایزولاسیون صوتی و یا به اصطلاح ساند پروف گردد .

ایزولاسیون صوتی چیست ؟

جلوگیری از خروج صدای داخل سالن به فضای خارج و ایجاد مزاحمت برای فضاهای جانبی همچنین جلوگیری از ورود آلودگی صوتی خارجی به فضای داخل سالن و کاهش تراز نوفه خارجی ، داخلی و تجهیزات و تاسیسات ساختمانی

لزوم ایزولاسیون صوتی فضا

ضد صدا کردن فضای سینمای خانگی ( سینمای خصوصی ) باعث ناچیز شدن میزان صدای دریافتی ازفضای خارجی می گردد تا صداها و نت های ریز توسط شنونده قابل درک باشد و اصطلاحا داینامیک صدای داخلی را بالا می برد .