طراحی معماری و دکوراسیون

طراحی سالن های سینمای خانگی تلفیقی است از طراحی معمارانه ، زیبایی شناسی و ایجاد حس آرامش از یک سو و دست یابی به ضریب جذب و آکوستیک مناسب در فضا از سوی دیگر .

آکوستیک چیست :

در تعریف ساده به هنر ایجاد تعادل در جذب و برگشت صدا از بدنه ها ، سقف و کف و همچنین کنترل انرژی صوت در برخورد با جداره ها با استفاده از متریال های جاذب غشایی ، پژواکی (رزونانسی ) و متخلخل آکوستیک می گویند .

عوامل موثر بر آکوستیک مناسب سالن عبارتند از :
1 – زمان درست انعکاس
2 – توزیع مناسب صدا
3 – سطح فشار مناسب صدا
4 – میزان نویز پس زمینه
5 – عدم وجود اکو

در سالن های سینمای خانگی علاوه بر آکوستیک نیاز به ایزولاسیون صوتی و ساندپروف فضا نیز می باشد .