انتخاب محل و طراحی فضا

قدم اول در طراحی و ساخت سالن های سینمای خانگی ( سینمای خصوصی ) امکان سنجی و انتخاب محل مناسب برای این فضا می باشد .

طراحی محل سینمای خانگی با انتخاب محل قرارگیری پرده نمایش و محاسبه سایز و اندازه مناسب آن و سپس طراحی شکل و محل قرارگیری بیننده طبق استاندارد THX آغاز می گردد .

پس از محاسبه محل پرده و بیننده ، نوبت به طراحی گرادیان بندی ( پله بندی ) سالن بر اساس زوایای دید و با هدف رسیدن به دید صد در صدی می رسد . ارتفاع و عمق گرادیان ها بر اساس زوایای دید و محل و ارتفاع پرده نمایش محاسبه می گردد .

در مرحله بعد تعداد و محل قرارگیری صندلی های سینمای خانگی ( سینمای خصوصی ) متناسب با ابعاد اتاق و شکل گرادیان بندی انتخاب می شود ؛ این صندلی ها با تنظیمات و آپشن های گوناگون حداکثر میزان راحتی را فراهم می آورند .

پس از طراحی فضا نوبت به طراحی معماری و دکوراسیون سالن می رسد .