سینمای خانگی چیست

سینمای خانگی چیست

طبق تعریف جهانی سینمای خانگی ، سالن سینمایی است که برای شبیه سازی ( یا حتی عملکردی فراتر ) کارایی و حس سینماهای تجاری در درون خانه طراحی گردیده است .

امروزه سینماهای خانگی به همان کیفیت سینماهای تجاری در فضای خصوصی دست یافته اند .

اما در تعریفی کلی تر سینمای خانگی یا سینمای خصوصی ، فضایی بسته در مشاعات مجتمع های مسکونی و یا ویلاهاست که برای تماشای فیلم ، مسابقات ورزشی و بازی های رایانه ای اختصاص یافته است .

لزوم ساخت سینمای خانگی

در نگاهی کلی تر سینمای خانگی یا خصوصی علاوه بر تامین سالن سینمایی اختصاصی و کوچک در درون ساختمان ؛ راهکاری است جهت ارتقای رتبه ( گرید ) ساختمان و دست یابی به فضایی که در فرهنگ عمومی به نام ” لاکچری ” شناخته می شود .

ساخت این فضای هر چند کوچک می تواند با صرف هزینه ای معقول ، در کنار فضاهایی نظیر سالن اجتماعات و یا باشگاه ورزشی باعث ارتقای رتبه ساختمانی و قرار گرفتن ساختمان در رتبه بالاتر نسبت به ساختمان های هم رده گردد .