ملاحظات صوتی طراحی سینما‏

ملاحظات صوتی طراحی سینما‏

در طراحی و ساخت فضاهای سینمایی علاوه بر معماری و ظاهر زیبا و فاخر دو مبحث بسیار مهم صوتی موجود است ؛ ایزولاسیون و آکوستیک
طراحی این فضاها باید به گونه ای باشد تا دست یابی به حداکثر میزان ایزولاسیون و آکوستیک در عین زیبایی هدف اصلی قرار گیرد .

تعاریف ایزولاسیون و آکوستیک

ایزولاسیون : جلوگیری از خروج صدای داخل سالن به فضای خارج و ایجاد مزاحمت برای فضاهای جانبی همچنین جلوگیری از ورود آلودگی صوتی خارجی به فضای داخل سالن و کاهش تراز نوفه خارجی ، داخلی و تجهیزات و تاسیسات ساختمانی
آکوستیک : ایجاد تعادل در جذب و برگشت صدا از بدنه ها ، سقف و کف و همچنین کنترل انرژی صوت در برخورد با جداره ها با استفاده از متریال های جاذب غشایی ، پژواکی (رزونانسی ) و متخلخل .
عوامل موثر بر آکوستیک مناسب سالن عبارتند از :
1 – زمان درست انعکاس
2 – توزیع مناسب صدا
3 – سطح فشار مناسب صدا
4 – میزان نویز پس زمینه
5 – عدم وجود اکو