اسپیکرهای پسیو و اکتیو کدامند

اسپیکرهای پسیو و اکتیو کدامند
اسپیکرهای اکتیو

دراسپیکرهای سینمایی اکتیو، کراس اور اسپیکر از سیگنال تقویت نشده تغذیه میشود فلذا بعد از جدا سازی فرکانسها برای درایورهای مختلف اسپیکر، سیگنال به آمپلی فایر تحویل داده میشود و خروجی آن به درایور های مختلف اسپیکر میرود.

اسپیکرهای پسیو

در اسپیکرهای سینمایی پسیو ، سیگنال تقویت شده به اسپیکر داده میشود و اسپیکر توسط سیم پیچها،خازنها وغیره سیگنال را تفکیک میکند و به درایور های مختلف می دهد .

اسپیکرهای پاور

اسپیکر پاور به اسپیکری گفته میشود که به امپلیفایر داخلی مجهز باشد ، این اسپیکر میتواند پسیو یا اکتیو باشد ، پاور بودن اسپیکر این امکان را میدهد تا اسپیکر قابل جا به جایی گردد و راه اندازی و نصب آن آسان تر باشد .

انتخاب هر یک از رویکردهای ذکر شده در طراحی صدا ، مزایا و معایبی دارد و نمی توان به طور قطعی یکی را برتر از دیگری دانست .

به طور مثال در اسپیکرهای اکتیو به دلیل طراحی خاص آمپلی فایر برای اسپیکر خاص ، بهره وری بهتری از اسپیکر صورت می گیرد ؛ اما به همین دلیل آمپلی فایر قابل تغییر نمی باشد .

در اسپیکرهای پسیو به دلیل سیگنال تقویت شده امکان انتخاب ، تغییر و یا ارتقای آمپلی فایر وجود دارد .