سیستم های پخش تصویر در سینماهای خانگی

سیستم های پخش تصویر در سینماهای خانگی

انتخاب سیستم پخش تصویر در سینماهای خانگی با هدف رسیدن به بهترین و مناسب ترین ابعاد و کیفیت تصویر ؛ همچنین انعطاف پذیری در نحوه استفاده و نصب تجهیزات و در آخر تامین کامل تمامی نیازهای مشتری می باشد .
این انتخاب بر اساس محاسبات و شبیه سازی مولفه های گوناگون حاصل می گردد.مولفه های چون :
ابعاد صفحه نمایش
فاصله بین صفحه نمایش و ویدئو پروژکتور
میزان نور و روشنایی مورد نیاز
رزولوشن و کیفیت تصویر

شبیه سازی سیستم پخش تصویر

برای بدست آوردن بهترین ابعاد صفحه نمایش و رزولوشن ، محل دقیق قرارگیری ویدئوپروژکتور بر اساس میزان نور مورد نیاز ( انسی لومن ) در نرم افزار محاسبه و شیبه سازی می گردد تا بهترین تصویر ممکن در اختیار مشتری قرار گیرد .